wsh.net.pl

Wyższa Szkoła Handlowa – studiuj razem z nami

Jakie studia podyplomowe online dla nauczycieli wybrać?

Zastanawiają się Państwo nad studiami podyplomowymi? W poniższym wpisie znajdą Państwo informacje, czym charakteryzują się takie studia online, kiedy rozważyć takie rozwiązanie oraz co może dać ukończenia tych studiów, jak również jakie są zalety i wady tego rozwiązania?

Jakie są studia podyplomowe online dla nauczycieli?

Cel studiów to przekazanie studentom, przede wszystkim praktycznych umiejętności. Zakres zajęć ma ułatwić zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do sprawnej oraz twórczej realizacji dydaktycznych wymogów. Dotyczy to wychowania w przedszkolu, szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Absolwenci studiów podyplomowych mają pełne przygotowanie pedagogiczne, aby uczyć przedmiotów ogólnokształcących.

Przykładowo kierunki dla nauczycieli, które mogą być na studiach podyplomowych to:

 • Biologia dla nauczycieli
 • Chemia dla nauczycieli
 • Fizyka dla nauczycieli
 • Geografia dla nauczycieli
 • Historia dla nauczycieli
 • Język polski dla nauczycieli
 • Matematyka dla nauczycieli
 • Muzyka i Plastyka w szkole podstawowej
 • Technika dla nauczycieli
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Etyka dla nauczycieli
 • Bibliotekoznawstwo
 • Integracja sensoryczna
 • Logopedia
 • Neurologopedia
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Informatyka dla nauczycieli
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 • Dydaktyka języka polskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Zarządzanie Oświatą
 • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Edukacja integracyjna i włączająca

Jak widać kierunków studiów podyplomowych jeżeli chodzi o studia pedagogiczne jest sporo, można wybierać także wybierać wśród trybu stacjonarnego oraz online.

Jeżeli student ma takie aspiracje to może on studiować dwie specjalności równocześnie. Studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym, które wykorzystują nowoczesne metody nauczania nastawiają na kształcenie indywidualne. Studenci mają możliwość studiowania dwóch kierunków jednocześnie.

Studia podyplomowe online to m.in. możliwość nauki przez e-learning oraz wykłady na platformie Teams, czy ZOOM. Studia pedagogiczne, podyplomowe może skończyć również osoba, która nie miała wcześniej do czynienia z nauczycielstwem, ale chce się przebranżowić.

Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne – kiedy je rozważyć?

Część osób może śmiało stwierdzić, że studia podyplomowe online dla nauczycieli to dobre rozwiązanie, bo daje możliwość łączenia to z codziennymi obowiązkami bez dodatkowego czasu na dojazdy.

Studia podyplomowe online dają możliwość pracy z dowolnego miejsca. Kolejno to oszczędność cennego czasu na dojazdy. Czas trwania dojazdu często wyrównuje się z tym spędzonym na danych zajęciach.

Uczelnia, którą Państwo wybiorą nie musi być koniecznie bardzo blisko miejsca zamieszkania, gdy wybiera się tryb zdalny.

Co daje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Gdy ukończą Państwo studia otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • kwalifikacje, które są przydatne, aby podjąć pracę w zakresie ukończonego kierunku lub uprawnienia zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym momencie MEiN).

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje możliwość wykonywania zawodu nauczyciela w danych specjalizacjach. Studia podyplomowe online mają tę samą wartość dla przyszłych pracodawców co stacjonarne. W przypadku szkolnictwa wyższego nie ma to żadnej różnicy.

Dokształcanie się przez nauczycieli to zasadnicze wyzwanie. Praca pedagoga to z pewnością wymagające, podlegające ciągłej zmianie zadanie. Nauczyciele, powinni uczyć się całe życie, wtedy odnoszą większe sukcesy. Kolejną kwestią jest fakt, że osoby, które się uczą przez całe życie mają to za swój regularny nawyk. Dzięki temu mogą Państwo dostosować się do zmian oraz działań uczniów.

Zalety i wady studiów podyplomowych

Warto również przeanalizować ogólne zalety i wady studiów podyplomowych.

Na studiach podyplomowych mogą Państwo zdobyć umiejętności oraz wyspecjalizowaną wiedzę, jakiej nie ma na studiach licencjackich oraz magisterskich. Można uzyskać lepsze przygotowanie oraz silną pozycję na rynku pracy.

Zaletą studiów podyplomowych są praktyczne ćwiczeni. Wykorzystuje się metody aktywne w pracy z uczniem. Przykładami są:

 • dyskusja punktowana,
 • metaplan,
 • rybi szkielet,
 • drama,
 • symulacje,
 • burza mózgów,
 • puzzle.

Kadra wykładowców to praktycy z doświadczeniem, którzy mają specjalistyczną wiedzą. To pedagodzy, psycholodzy, eksperci oświaty, konsultanci, metodycy. W przypadku studiów zdalnych uczelnia powinna zapewnić dostęp do materiałów do nauki w formie online.

Minusem jest z pewnością intensywność zajęć oraz fakt, że często zajmują całe weekendy plus czasem piątek. Równa się to braku czasu w weekendy w tym na regenerację.

Jakie studia podyplomowe wybraliby Państwo, gdyby mieli się decydować?