wsh.net.pl

Wyższa Szkoła Handlowa – studiuj razem z nami

Eksperci wybierają najlepsze studia magisterskie w Warszawie: Które kierunki warto rozważyć?

Wybór studiów magisterskich to bardzo ważna decyzja, która ma ogromny wpływ na przyszłe życie zawodowe. Maturzyści powinni dobrze się zastanowić nad wyborem kierunku, dopasować kierunek do swoich zainteresowań, charakteru, a także wziąć pod uwagę sytuację na rynku pracy. W Warszawie znajduje się wiele uczelni, które oferują studia magisterskie na wielu kierunkach. Które z nich cieszą się największą popularnością? Jaki formę studiów wybrać – stacjonarne czy zaoczne?

Najlepsze kierunki studiów magisterskich w Warszawie

Z roku na rok zmieniają się rankingi dotyczące najchętniej wybieranych kierunków studiów. W ostatnich latach absolwenci szkół średnich najchętniej decydowali się na takie kierunki studiów magisterskich w Warszawie jak: prawo, psychologia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatyka oraz politologia. Dużym zainteresowaniem cieszy się medycyna, dziennikarstwo i komunikacja, automatyka i robotyka, budownictwo, architektura. To kierunki z dużymi perspektywami, które otwierają drzwi do kariery, umożliwiają znalezienie ciekawej, dobrze płatnej pracy. W Warszawie znajduje się wiele firm prywatnych i państwowych, działają liczne kancelarie, instytucje finansowe, międzynarodowe korporacje, dlatego absolwenci popularnych kierunków nie muszą obawiać się bezrobocia. Wiele osób decyduje się również na otwarcie działalności gospodarczej i pracę na własny rachunek.

Którą warszawską uczelnię wybrać?

Warszawa, jak przystało na stolicę, ma bardzo szeroką ofertą dla studentów. Młodzi ludzie mają do wyboru naukę na uczelniach publicznych lub niepublicznych, których również nie brakuje. Do stolicy przyjeżdżają absolwenci z całej Polski. Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce, po zdobyciu tytułu magistra umożliwia szybki rozwój zawodowy. Uczelnie oferują bardzo wysoki poziom nauki, który doceniają przyszli pracodawcy. Na studentów, oprócz nauki, czeka również świetnie rozwinięte życie kulturalno–rozrywkowe. Do najlepszych uczelni w Warszawie, na których można rozpocząć studia magisterskie, należą:

  • Uniwersytet Warszawski,

  • Politechnika Warszawska,

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny,

  • Szkoła Główna Handlowa,

  • Akademia Leona Koźmińskiego,

  • Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego,

  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,

  • Akademia Ekonomiczno-Społeczna,

  • Uczelnia Łazarskiego.

Na wymiennych uczelniach można studiować w trybie stacjonarnym lub dziennym, możliwa jest również kontumacja nauki na studiach podyplomowych.

Studia stacjonarne czy zaoczne – co wybrać?

Przyszli studenci mają do wyboru studia stacjonarne lub zaoczne. Te dwie formy znacząco różnią się od siebie, dlatego warto dopasować formę, idealną do własnych preferencji i możliwości finansowych. Studia stacjonarne odbywają są od poniedziałku do piątku, pozwalają na pełne uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach na uczelni, umożliwiają korzystanie z bogatej oferty klubów i organizacji studenckich. Wymagają jednak regularnej obecności na zajęciach oraz stałego pobytu w miejscu studiów, dlatego ciężko pogodzić je z pracą lub innymi obowiązkami. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, ale osoby spoza Warszawy muszą liczyć się z wysokimi kosztami utrzymania. Studia zaoczne umożliwiają pracę zawodową lub prowadzenie innych działań poza uczelnią. Zjazdy odbywają się zwykle w weekendy (od piątku do niedzieli), dzięki temu studenci mogą uczyć się i jednocześnie pracować. Ta forma nauki wymaga jednak dużej samodyscypliny i umiejętności organizacji czasu.

Warszawa oferuje ogromne możliwości dla osób, które chcą się rozwijać, studiować i zdobywać nowe umiejętności. W stolicy funkcjonują liczne uczelnie wyższe, młodzi ludzie mogą uczyć się w wybranym trybie, jednocześnie korzystać z życia studenckiego, a także zdobywać doświadczenie zawodowe.