wsh.net.pl

Wyższa Szkoła Handlowa – studiuj razem z nami

6 wskazówek, jak zrozumieć, czy jesteśmy genialni

Ile znasz języków? Jesteś praworęczny czy leworęczny? Czy jesteś jedynakiem, czy masz braci/siostry? Co sprawia, że ​​jesteśmy mądrzejsi i bardziej błyskotliwi niż inni ludzie? Badania naukowe wykazały pewne powtarzające się czynniki, które wpływają na nasze zdolności, predysponując nas do większej sprawności niż nasi rówieśnicy.

Bycie sarkastycznym

Chociaż sarkazm nie jest uważany za formę wysokiego humoru, badania sugerują, że sarkastyczni ludzie są mądrzejsi i przyzwyczajeni do kreatywnego myślenia. Aby stworzyć lub rozszyfrować sarkazm, konieczne jest przezwyciężenie sprzeczności między dosłownym a rzeczywistym znaczeniem sarkastycznego wyrażenia. Proces ten wiąże się z wysiłkiem abstrakcji, który z kolei stymuluje twórcze myślenie.

Bądź dwujęzyczny

Neurobiolodzy na całym świecie dowiedli naukowo, że znajomość dwóch lub więcej języków przynosi korzyści neurologiczne. Przede wszystkim może spowolnić choroby takie jak Alzheimer czy demencja, ale przede wszystkim poprawia sprawność i szybkość pracy mózgu. Wynika to z faktu, że gdy dwa lub więcej języków jest dobrze znanych, nieustannie się wtrącają, zmuszając nasz mózg do znacznego wysiłku.

Przewaga pierworodnych

Według najnowszych badań w tej dziedzinie pierwsi urodzeni w rodzinie mają zwykle wyższe IQ. Chociaż faktyczny wpływ genetyczny na ten czynnik nie jest jasny, uważa się, że na iloraz inteligencji pierworodnego mają wpływ bodźce zewnętrzne i związki pierwotne, czyli pierwsze relacje społeczne występujące od zera do sześciu lat.

Bycie leworęcznym

Osoby leworęczne, które stanowią 10-15% całej światowej populacji, cieszą się pewnymi znaczącymi korzyściami. Po pierwsze, są w stanie nawiązać szybsze połączenia między lewą i prawą półkulą, wdrażając szybsze przetwarzanie informacji. Co więcej, dzięki innej organizacji emocji w porównaniu do osób praworęcznych, potrafią być bardziej kreatywni, doskonaląc się w tzw. myśleniu dywergencyjnym, czyli umiejętności wymyślania różnych rozwiązań jednego problemu.

Być dowcipnym

Cechą wspólną mądrzejszych ludzi jest również ogólne poczucie humoru. Z ewolucyjnego punktu widzenia człowiek jest zwierzęciem społecznym i towarzyskim, a „dowcipnisie” są uważani przez członków grupy za bardziej atrakcyjnych. Ponadto bycie dowcipnym wymaga znacznych umiejętności poznawczych, takich jak abstrakcyjne rozumowanie i inteligencja werbalna.