wsh.net.pl

Wyższa Szkoła Handlowa – studiuj razem z nami

Zadania z geografii – jak je rozwiązywać i gdzie można znaleźć do nich odpowiedzi?

Geografia to przedmiot, który łączy w sobie nauki przyrodnicze i społeczne, dlatego uczniowie chętnie zdobywają wiedzę dotyczącą tej dziedziny i nierzadko decydują się na to, by zdawać geografię na maturze. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynamy swoją przygodę z tym przedmiotem, czy też już kończymy edukację i chcielibyśmy umieścić go na swojej maturalnej liście egzaminów, powinniśmy nauczyć się tworzyć poprawne rozwiązania zadań z geografii. Jak powinny one wyglądać, a także gdzie w razie potrzeby znajdziemy odpowiedzi do zadań z geografii? Podpowiadamy.

Rozwiązania zadań z geografii – od czego zacząć?

Mimo że poprawne rozwiązanie zadań geograficznych wymaga znajomości pewnych pojęć, metod, a także wiedzy ogólnej z tego przedmiotu, to jednak istnieją pewne triki, dzięki którym łatwiej jest nam wykonać ćwiczenie. Niezależnie od tego, czy robimy zadania z geografii fizycznej, regionalnej, społeczno-ekonomicznej czy kartografii, zawsze w pierwszej kolejności powinniśmy dokładnie przeanalizować treść pytania. Jeżeli znajdują się w nim jakieś dane, należy je wypisać, a w razie konieczności dodatkowo wykonać rysunki lub grafy.

Czasami jednak po przeczytaniu pytania już wiemy, że nie umiemy rozwiązać danego zadania z geografii regionalnej, fizycznej czy kartografii. Wówczas, jeżeli pochodzi ono z podręcznika lub zbioru zadań, możemy sprawdzić do niego odpowiedź na stronie Skul.pl. W serwisie tym znajdują się zadania geograficzne i ich rozwiązania opracowane przez nauczycieli, dzięki czemu mamy pewność, że są one wykonane poprawnie.

Jak sprawdzić swoje odpowiedzi do zadań z geografii?

Bez względu na to, czy rozwiązujemy zadania z geografii społeczno-ekonomicznej, regionalnej, fizycznej czy kartografii, nawet jeżeli uda nam się wykonać takie ćwiczenie, warto zawsze upewnić się, czy otrzymany wynik jest prawidłowy. Jeżeli przygotowywaliśmy się do sprawdzianu lub odrabialiśmy zadanie domowe i korzystaliśmy z zadań umieszczonych w podręczniku czy zbiorze zadań, możemy sprawdzić, czy wykonaliśmy je prawidłowo, korzystając z odpowiedzi do zadań z geografii umieszczonych na stronie Skul.pl.

Obecnie uczniowie mogą skorzystać również z darmowej mobilnej aplikacji, na której podobnie jak w serwisie internetowym znajdziemy zadania geograficzne i ich rozwiązania. Zostały one opracowane przez nauczycieli. Dlatego stronę Skul.pl możemy potraktować jako rzetelne źródło wiedzy.

Gdzie można znaleźć zadania geograficzne i ich rozwiązania?

Uczniowie, którzy przygotowują się do sprawdzianów, egzaminów czy matury, często rozwiązują zawarte w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń czy w zbiorach zadania z geografii regionalnej, społeczno-ekonomicznej, fizycznej czy też zadania z kartografii. Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy nie są pewni swojej odpowiedzi lub całkowicie nie wiedzą, jak wykonać dane ćwiczenie.

W takim przypadku często zastanawiają się, gdzie mogą znaleźć odpowiedzi do zadań z geografii. Te dostępne z tyłu podręcznika, często nie są zbyt pomocne, ponieważ nie zawierają wyjaśnienia. Dużo lepszą opcją wówczas jest więc skorzystanie z serwisu lub aplikacji mobilnej Skul.pl. Znajdują się na niej zadania geograficzne i ich rozwiązania, które zawierają nie tylko same wyniki, ale przede wszystkim wszystkie niezbędne obliczenia lub inne kroki potrzebne do wykonania danego ćwiczenia.

Niezależnie od tego, czy są to zadania z kartografii geografii fizycznej, czy innych dziedzin zawierają pełne wytłumaczenie krok po kroku poszczególnych etapów wykonywania zadania. Dzięki temu serwis Skul.pl może być nieocenioną pomocą nie tylko podczas przygotowań do sprawdzianów czy odrabiania lekcji, ale również w przypadku, kiedy uczeń chce usystematyzować swoją wiedzę. Na stronie tej dostępne są odpowiedzi do zadań z geografii umieszczonych w podręcznikach, zbiorach zadań i zeszytach ćwiczeń dla klas 4-8 szkół podstawowych i 1-4 szkół średnich.