wsh.net.pl

Wyższa Szkoła Handlowa – studiuj razem z nami

Struktura mapy myśli – czym jest i dlaczego warto z niej korzystać?

W swojej najprostszej formie mapa myśli to zbiór pomysłów, które zostały umieszczone w formie wizualnego diagramu. Zaczynając od centralnego pomysłu lub tematu pośrodku mapy rozchodzą się rozgałęzienia zawierające dalsze tematy i koncepcje do zbadania – zazwyczaj w formie słów, krótkich fraz i obrazów. Daje to mapom myśli naturalną strukturę organizacyjną.

Na mapie myśli informacje są skonstruowane w sposób, który dokładnie odzwierciedla sposób funkcjonowania mózgu – w sposób promienny, a nie liniowy. Dosłownie „mapuje” twoje myśli, używając skojarzeń i połączeń, aby stymulować dalsze pomysły.

W jakich procesach owocuje mapa myśli?

Pamięć

Mapy myśli zawierają unikalną kombinację obrazów, kolorów i wizualno-przestrzennego układu, co znacznie poprawia zapamiętywanie w porównaniu z konwencjonalnymi metodami robienia notatek i uczenia się na pamięć.

Kreatywność

Mapy myśli sprawdzają się, jeśli chodzi o zachęcanie do kreatywności i umożliwianie generowania nowych pomysłów podczas sesji burzy mózgów. Dzieje się tak, ponieważ przestrzenny układ mapy myśli pomaga uzyskać lepszy przegląd. dzięki czemu możesz tworzyć nieskończoną liczbę myśli, pomysłów i skojarzeń na dowolny temat. Dodawanie obrazów do mapy może również pomóc w tym procesie, działając jako bodźce wizualne.

Uczenie się

Mapy myśli są świetną pomocą, ponieważ zachęcają mózg do tworzenia skojarzeń między różnymi słowami kluczowymi, frazami i obrazami, mogą być wykorzystywane przez studentów do burzy mózgów pomysłów na kreatywne projekty samodzielnie lub w grupie, a także pomagać im w planowaniu i porządkowaniu prac, takich jak referaty i prezentacje. Mapy myśli są również świetną pomocą przy nauce do egzaminów.

Planowanie i organizacja

Dowody pokazują, że mapowanie myśli może pomóc w zaplanowaniu i zorganizowaniu myślenia, zanim zaczniesz pisać lub nawet gdy utknąłeś przy projekcie. Dzieje się tak, ponieważ możesz użyć tej techniki, aby rozwinąć wszystkie swoje pomysły i zobaczyć, gdzie są ze sobą powiązane.

Rozwiązywanie problemów

Mapa myśli może pomóc ci myśleć z większą jasnością, aby zbadać relacje między pomysłami a różnymi elementami argumentacji, a także generować rozwiązania problemów. Daje nowe spojrzenie na sprawy, pozwalając zobaczyć wszystkie istotne problemy i przeanalizować wybory w świetle szerokiego obrazu. Ułatwia integrowanie nowej wiedzy i logiczne organizowanie informacji, ponieważ nie jesteś przywiązany do sztywnej struktury.