wsh.net.pl

Wyższa Szkoła Handlowa – studiuj razem z nami

Hybrydowy model kształcenia – na czym polega?

Hybryda ogólnie jest mieszanką, połączeniem różnorodnych właściwości. Dlatego właśnie studia, które częściowo odbywają się zdalne, a częściowo stacjonarnie określane są mianem studiów hybrydowych. Takie studia są urozmaiceniem ofert dydaktycznych oraz form kształcenia, ale także nowoczesnym rozwiązaniem, które dobrze się spisuje w obecnych warunkach. Model studiów hybrydowych jest obecny w uczelniach publicznych, oraz niepublicznych. A tak naprawdę, czym są studia hybrydowe? Jaką mają formę?

Czym charakteryzuje się system hybrydowy?

Na studiach hybrydowych studenci mają możliwość sami dobrać sobie dodatkowe przedmioty, do tych, co już są w programie nauczania. Jest to zdecydowanie odejście od standardowego trybu nauczania. Przedmioty dodatkowe wcale nie muszą być powiązane z tymi, które są już zawarte w wybranym kierunku. Rozwiązanie takie daje możliwość rozwoju, nie tylko w określonej kategorii. Będąc nawet na psychologii, możemy bez problemu dobrać sobie przykładowo przedmiot z informatyki, czy geodezji. Pozyskiwanie wiedzy z różnych, całkiem odmiennych kierunków jest bardzo dobrym i innowacyjnym rozwiązaniem.

Studia hybrydowe – wizja przyszłości kształcenia

Forma hybrydowa studiów jest połączeniem nauki zdalnej z zajęciami stacjonarnymi oraz oddzielenie zajęć teoretycznych od praktycznych. Na zajęciach teoretycznych (zdalnie) najczęściej odbywają się wykłady i lektoraty, zaś na uczelni są realizowane zajęcia praktyczne tj. laboratoria, ćwiczenia, czy terenowe zajęcia. Pełna swoboda w projektowaniu zajęć powoduje, że na każdej uczelni studia mogą się od siebie różnić. Studia hybrydowe ze względu na duże udogodnienie, swobodę kierunków oraz częściową naukę zdalną są coraz częściej wybierane, oraz robią się coraz bardziej popularne. Możliwe jest nawet, że takie studia w najbliższym czasie staną się pełnoprawne i będą oferowane tak samo jak studia online.

Dla kogo są studia hybrydowe?

Studia hybrydowe opierają się głównie na samodzielności słuchacza. W tradycyjnej szkole nauczyciel ma za zadanie nauczyć i wytłumaczyć dany temat, tak, aby dziecko się bez problemu nauczyło.  Taki rodzaj studiów jak najbardziej jest dobrym rozwiązaniem. Jest to pewien sposób nauki w dość nietypowych i trudniejszych warunkach. Forma studiów, która zakłada dokładnie sobie dowolnych przedmiotów w celu zaspokojenia wiedzy i ciekawości jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Ten rodzaj studiów sprawdza się idealnie, kiedy zajęcia w standardowej, stacjonarnej formie jest utrudnione, bądź uczelnia decyduje się na nią ze względów bezpieczeństwa. Hybrydowe studia odbywają się zgodnie z kryteriami, przeprowadzane są tradycyjnie zaliczenia, jedynie częstotliwość uczęszczania na uczelnie się zmniejsza. Wiele osób z dystansem spostrzega na mieszankę nauki stacjonarnej z nauką zdalną, bo studia te nie są tylko przyswajaniem wiedzy, ale również działaniem społeczności, aktywnością pomiędzy ludźmi. Jednak wielu osobom odpowiada taka forma nauczania, gdyż jest ona czymś nowym i możemy zajęcia dopasować pod względem swoich zainteresowań. Jest to z pewnością ciekawa propozycja.