wsh.net.pl

Wyższa Szkoła Handlowa – studiuj razem z nami

Studia wojskowe i studia cywilne – jaka jest różnica?

Studia wojskowe i cywilne, wbrew pozorom, wiele się od siebie nie różnią. Sama formowa przyswajania wiedzy jest bardzo podobna, jednak uniwersytety tego typu mogą różnić się między sobą w programie nauczania lub w przypadku konkretnych zajęć. Warto zaznaczyć, że studia wojskowe przygotowują już do specyficznej i wąskiej ścieżki zawodowej. 

Studia dla nielicznych

Na studia wojskowe powinny decydować się osoby, które z pewnością dadzą siebie radę z natłokiem obowiązków, oraz zajęć. Zmiana dotychczasowego życia również będzie konieczna, gdyż na takich studiach obowiązują twarde zasady i dyscyplina. Osoba starająca dostać się na wojskowe studia powinna posiadać określone cechy osobowości. Wyróżnianie się na tle innych także jest niezwykle istotne. Odporna psychika, zdolność radzenia sobie w ciężkich sytuacjach, a także dobra sprawność fizyczna to są podstawy do dostania się na taki rodzaj studiów.

Różnice pomiędzy studiami stacjonarnymi a wojskowymi

Już od początków rekrutacji występują inne wymagania na studiach wojskowych, niż na cywilnych. O przyjęcie na pierwsze z nich osoba musi posiadać polskie obywatelstwo, nie może być karana sądownie, sprawność fizyczna i psychiczna musi być bardzo dobra. Od pierwszych dni edukacji student jest w czynnej służbie wojskowej. Koniecznie musi ukończyć podstawowe szkolenie, które kończy się przysięgą.  

Studenci studiów wojskowych mieszkają najczęściej w akademikach. Aby skorzystać z wolnego, muszą w pierwszej kolejności uzyskać zgodę przełożonego, bądź przepustkę. Wakacje zazwyczaj spędzają w formie płatnego, miesięcznego urlopu. Otrzymują oni także umundurowanie, wyżywienie oraz wyposażenie, które się zwiększa z każdym rokiem studiów. Studenci cywilni nie mają jednak zobowiązań wobec Ministerstwa Obrony Narodowej. Obowiązują u nich takie same zasady, jak w pozostałych uczelniach niewojskowych.

Od kierunków studiów po dyplomy

Na studiach wojskowych nauka realizowana jest w trybie jednolitych studiów magisterskich oraz dwóch programach kształcenia, jakimi są: kierunkowy i wojskowy. Zaś kierunki na studiach cywilnych są podzielone na dwie części: pierwszy i drugi stopień oraz jeden program kształcenia. Podczas nauki kierunków wybranych podchorążowie – studenci uczelni wojskowej uczą się wspólnie z cywilnymi studentami. Zakres nauki jest taki sam, a zajęcia dość często są prowadzane razem. W działalności kół naukowych, czy pozostałych organizacjach studenckich podchorążowie mogą bez problemu brać udział.

Na studiach wojskowych, a tak samo jak na studiach cywilnych można studiować na kierunkach Logistycznych, Informatycznych, Mechatronicznych, czy na Mechanice i budowie maszyn. Nauka, jej obszar i zakres na dwóch rodzajach studiów jest identyczny, jednak nieco inaczej wygląda dzienny harmonogram zajęć. Podchorążowie mają z pewnością go więcej zapełnionego z racji pełnienia służby. Wynika to z tego, że studia wojskowe są już konkretną ścieżką. Nie muszą tak naprawdę martwić się o swoje zatrudnienie, bo posiadają już jasno określony cel.