wsh.net.pl

Wyższa Szkoła Handlowa – studiuj razem z nami

Hybrydowe nauczanie? Jak to zrobić technicznie dobrze?

Nauczyciele coraz częściej poruszają temat hybrydowego nauczania. W ostatnim czasie wielu z nich intensywnie i głównie samodzielnie uczyło się, jak skutecznie i efektywnie wykorzystywać technologię w edukacji, a teraz stają przed nowym wzywaniem. Jest nim idea nauczania równoległego, czyli połączenia zajęć bezpośrednich dla uczniów obecnych w szkole, jak i online, czyli dla tych, którzy są nieobecni. Co prawda idea nauczania równoległego nie jest nowa, ale nigdy wcześniej nie dyskutowano o niej tak szeroko jak dzisiaj. Jak zatem zorganizować hybrydowe nauczanie? Jak to zrobić technicznie dobrze?

Dźwięk to podstawa

Przede wszystkim nauczyciel powinien czuć się w trakcie lekcji swobodnie, nie przebywać cały czas przy biurku, a także być dobrze słyszalny – zarówno w klasie, jak i online. Aby tak było, urządzenie, z którego korzysta, musi być proste do uruchomienia i odłożenia, a także przekazania następnemu nauczycielowi (z zachowaniem zasad higieny). Spośród wielu rozwiązań najskuteczniejszym wydaje się zastosowanie bezprzewodowego mikrofonu z mikroportem. Jego podłączenie zajmuje zaledwie chwilę, uruchomienie polega na wciśnięciu jednego guzika, a czas rozruchu to ok. 1 sekunda. Mikroport można przypiąć do ubrania bez konieczności podpinania przewodów i zbiera on dźwięk główny przy jednoczesnym wyciszeniu otoczenia. Nauczyciel może też podpiąć do mikroportu mikrofon krawatowy, aby być jeszcze lepiej słyszalnym.

Obraz też ma znaczenie

Obraz powinien być wyraźny i przedstawiać uczniowi to, co widzi uczeń w klasie. Można zastosować zwykłą kamerę internetową z 4,5-metrowym przewodem USB, która będzie zamontowana w odpowiedniej odległości od nauczyciela i tablicy. Warto pamiętać o zmniejszeniu rozdzielczości przekazywanej transmisji, ponieważ jeżeli zarówno i dźwięk, i obraz są wysokiej jakości i pochodzą z różnych urządzeń, może to spowodować ograniczenia w transferze. 

O czym jeszcze pamiętać, czyli gdzie to podłączyć i uruchomić

Odpowiedź jest prosta: najlepiej podłączyć to wszystko do komputera z zasobu szkolnego. Najlepiej, by był jednak jak najlepszy i był stale podłączony do sprzętu, by nie zabierać czasu uczniom, którzy są obecni na lekcji. Wszystko uruchomić można natomiast w platformie MS Teams. Należy założyć konto, utworzyć grupę i dodać do niej nauczycieli uczących w klasie oraz uczniów, którzy potrzebują tego systemu edukacji. Następnie uruchamia się spotkanie, pojawia się obraz z kamery oraz należy uruchomić mikroport mikrofonowy. 

Uczniowie widzą i słyszą wszystko wyraźnie, a ci, którzy są obecni w klasie, nie są rozpraszani, ponieważ kamera na środku klasy jest mała i nagrywa tylko nauczyciela. Platforma MS Teams oferuje szereg  praktycznych opcji, takich jak np. udostępnianie obrazu w platformie, równoczesne udostępnianie dźwięku czy przekazywanie kontroli nad udostępnionym ekranem. Koszt tego wszystkiego to ok. 1500 zł w przypadku zastosowania sprzętu o bardzo wysokiej jakości. Istnieje możliwość zakupu tańszego sprzętu, a także uzyskania grantów i dofinansowania.