Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Jesteś tutaj: Strona główna > Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

REKRUTACJI ON-LINE

WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ

IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

1. Rekrutacja on-line WSH znajduję się na stronie internetowej Uczelni: http://www.wsh.net.pl

 

2. Rekrutacja on-line Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim pozwala na elektroniczną rejestrację na studia i uzyskanie statusu student w przypadku studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia oraz statusu słuchacz w przypadku studiów podyplomowych.

 

3. Wyższa Szkoła Handlowa Im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi rekrutację on-line na pierwszy stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na drugi stopień studiów niestacjonarnych oraz na studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym.

 

4. Rekrutacja on-line umożliwia rejestrację za pośrednictwem Internetu na określony tryb studiów, rodzaj studiów, wybór specjalności zgodnie z aktualną ofertą studiów WSH na rok akademicki 2014/2015.

 

5. Warunkiem koniecznym do rejestracji na studia on-line jest poprawne wypełnienie wszystkich pól w kwestionariuszu.

 

6. Kandydat, w ciągu 14 dni od daty wysłania kwestionariusza on-line zobowiązany jest dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji/Dziekanatu Uczelni dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na studia. Wymagane dokumenty na poszczególne studia dostępne są na stronie internetowej:

http://www.wsh.net.pl/pl/rekrutacja/jak_zostac_studentem_wsh

 

7. Kandydat, który złożył wszystkie wymagane dokumenty w procesie rekrutacji na studia i dokonał płatności zgodnie z harmonogramem opłat czesnego WSH w odpowiednim terminie jest wpisany na listę przyjętych studentów na I rok studiów.

 

8. Kandydat, który nie dostarczy wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji nie zostanie przyjęty na studia i nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Niedostarczenie wymaganych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

9. Kandydat oświadcza, ze podane przez niego wszystkie dane w kwestionariuszu on-line są prawdziwe.

 

10. Kandydat, po wypełnieniu kwestionariusza on-line oraz uiszczeniu płatności zgodnie z harmonogramem opłat czesnego WSH oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu studiów.

 

11. Kandydat na studia w WSH, korzystający z rekrutacji on-line, składa następujące oświadczenia:

 

- Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji on-line na studia w WSH w Piotrkowie Trybunalskim.

 

- Oświadczam, że znane mi są informacje zawarte na stronie internetowej Uczelni dotyczące rekrutacji: http://www.wsh.net.pl/pl/rekrutacja/jak_zostac_studentem_wsh

 

- Przyjmuję do wiadomości, że we wszystkich sprawach związanych z procesem rekrutacji mogę kontaktować się z dziekanatem Uczelni.

 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez WSH moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji, postępowania kwalifikacyjnego, a następnie dokumentowania przebiegu studiów, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn zm.).

 

- Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

 

12. WSH oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych osobom trzecim. Administrowanie danymi osobowymi odbywać się będzie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn zm.).

 

13. WSH nie odpowiada za brak możliwości rejestracji on-line spowodowany awarią sieci Internet, przeciążeniem i awarią serwerów.

 

14. Regulamin rekrutacji on-line wchodzi w życie z dniem 26.04.2013 r.

 

 

 

 

Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH