Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Kontakt

Logo szkoły ul. Słoneczna 1
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax:
(44) 645 21 00
(44) 645 21 01

Kontakt Napisz do nas

dziekanat@wsh.net.pl
rekrutacja@wsh.net.pl
baner

Studia magisterskie


Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego uzyskała w 2010 roku uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „stosunki międzynarodowe”.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata (cztery semestry). Są one w założeniu kontynuacją trzyletnich studiów pierwszego stopnia. Rekrutacja na studia drugiego stopnia będzie odbywała się spośród absolwentów humanistycznych i społecznych kierunków studiów pierwszego stopnia, w szczególności kierunku „stosunki międzynarodowe” i kierunku „administracja”.
Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra i z określeniem specjalności.

Z punktu widzenia treści poszczególnych przedmiotów można wśród nich wyodrębnić przedmioty politologiczne

 • (Teorie stosunków międzynarodowych, Globalizacja i regionalizacja, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe), prawne (Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej), ekonomiczne (Ekonomia rozwoju, Międzynarodowe rynki finansowe, Międzynarodowe transakcje gospodarcze),

z zakresu nauki o zarządzaniu

 • (Korporacje międzynarodowe), 
 • a także przedmioty z zakresu innych dyscyplin, ważne dla wszechstronnego przygotowania absolwenta do podjęcia zadań zawodowych np. nauka języków obcych.
Przy zachowaniu, w ramach możliwości, interdyscyplinarnego charakteru programu studiów drugiego stopnia należy jednak wskazać na szeroki zakres przedmiotów z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu
 • (Ekonomia rozwoju, międzynarodowe rynki finansowe, Międzynarodowe transakcje gospodarcze, Korporacje międzynarodowe, Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej), 
 • (Konkurencyjność w procesie globalizacji gospodarki),
co jest wynikiem przyjętego założenia, że absolwenci Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim będą stanowili potencjalne zaplecze zawodowe dla działających w tym rejonie instytucji publicznych i samorządowych, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, w których zapotrzebowanie na taki właśnie profil zawodowy wydaje się być największe. Stosunkowo szerokie spektrum przedmiotów przybliżających wiedzę z zakresu integracji europejskiej jest z kolei odpowiedzią na wyzwania wynikające z nowych zadań różnorodnych podmiotów społecznych, politycznych i gospodarczych dostosowujących kierunki i formy swojej aktywności do wymagań instytucji unijnych. Profil i charakter kształcenia mają umożliwić studentom swobodne realizowanie swoich aspiracji zawodowych w warunkach postępującej integracji europejskiej.

Centralne położenie Piotrkowa Trybunalskiego, usytuowanie przy skrzyżowaniu ważnych dróg krajowych i międzynarodowych, budowa wielkich centrów logistycznych i ożywione kontakty polityczne i gospodarcze nie tylko z państwami Unii Europejskiej, ale także z państwami Wschodniej Europy i Azji pozwalały na umieszczenie w programie studiów takich przedmiotów jak: Cywilizacje Azji Wschodniej – Japonia, Chiny, Korea, Mongolia oraz Europa Środkowo – Wschodnia w polityce międzynarodowej.


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:

 • Dyplomacja i polityka międzynarodowa         
 • Gospodarka światowa
 • Administracja w organizacjach międzynarodowych
 • Europejska administracja publiczna       
 • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • Administracja europejska i polityka regionalna
 • Protokół dyplomatyczny                                   
 • Administracja gospodarcza w krajach UE, Rosji, Chinach Przedmioty w ramach specjalności realizowane są na drugim roku studiów.
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim na Facebooku

Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH