Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Kontakt

Logo szkoły ul. Słoneczna 1
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax:
(44) 645 21 00
(44) 645 21 01

Kontakt Napisz do nas

dziekanat@wsh.net.pl
rekrutacja@wsh.net.pl
baner

Stosunki Międzynarodowe

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz rozwój współpracy międzynarodowej na szczeblu lokalnym wymaga przygotowania zawodowego z zakresu stosunków międzynarodowych. Nowoczesny program studiów zapewnia przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych absolwentom do pełnienia różnych ról w życiu społeczno - politycznym, gospodarczym  i kulturalnym, w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej.Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Posiada umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy:
 • na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
 • w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Istnieje możliwość wyboru następujących specjalności na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:


Specjalności:
 • Logistyka magazynowa i międzynarodowa
 • Turystyka międzynarodowa
 • Handel zagraniczny
 • Rachunkowość i finanse międzynarodowe
 • Fundusze i projekty unijne NOWOŚĆ
 • Zarządzanie firmą europejską
 • Dyplomacja regionalna i samorządowa
 • Media i komunikowanie
 • Studia europejskie z elementami współczesnej dyplomacji
 • Obsługa ruchu granicznegoPodczas studiów, studenci kierunku Stosunki międzynarodowe poznają wiedzę z zakresu:
 1. Prawa,
 2. Ekonomii,
 3. Demografii,
 4. Statystyki,
 5. Nauki o państwie,
 6. Historii stosunków międzynarodowych,
 7. Geografii politycznej i ekonomicznej,
 8. Polityki gospodarczej,
 9. Międzynarodowych stosunków kulturalnych,
 10. Międzynarodowych stosunków politycznych,
 11. Międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 12. Prawa międzynarodowego publicznego,
 13. Współczesnych systemów politycznych,
 14. Organizacji międzynarodowych,
 15. Integracji europejskiej,
 16. Polityki zagranicznej Polski,
 17. Technologii informacyjnej,
 18. Filozofii,
 19. Socjologii,
 20. Psychologii,
 21. Ochrony własności intelektualnej.


Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim na Facebooku« wstecz
Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH