Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Pedagogika

Koncepcja studiów

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku pedagogika jest przygotowanie kadr do prowadzenia działalności oświatowej, organizacyjnej, terapeutyczno – rehabilitacyjnej i socjalnej. Student w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu nauk pedagogicznych, w tym m.in.: profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego i pedagogiki pracy, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Studia umożliwiają organizowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczej i dydaktycznej, kierowanie zespołami ludzkimi i placówkami oświatowymi, a także rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jednostek, grup i społeczności. Student posiądzie wiedzę, dotyczącą funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, oraz zasad tworzenia i finansowania projektów i programów edukacyjnych. Całość kształcenia uzupełniają obowiązkowe praktyki w instytucjach i placówkach oświatowych.


Studia na kierunku pedagogika koncentrują się głównie na wiedzy z zakresu:

 • psychologii,
 • socjologii,
 • filozofii,
 • teoretycznych podstaw wychowania,
 • dydaktyki,
 • pedagogiki społecznej,
 • pedagogiki specjalnej,
 • pracy socjalnej,
 • patologii społecznych i resocjalizacji,
 • marketingu usług dydaktycznych, pedagogiki pracy,
 • pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku – pedagogika - przygotowany jest do pracy w szkolnictwie, w placówkach oświatowo – wychowawczych, poradniach specjalistycznych, przedsiębiorstwach, placówkach służby zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, sądownictwie. Dyplom potwierdza uzyskanie kwalifikacji, umożliwiających zatrudnienie w służbach resocjalizacyjnych (zakłady karne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich), instytucjach o charakterze interwencyjnym (policja, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka), opiekuńczych (pogotowia opiekuńcze, ośrodki adopcyjne, świetlice szkolne i środowiskowe, domy opieki) i terapeutycznych (ośrodki terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne). Ponadto absolwent tego kierunku może pracować we wszelkich instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych, zajmujących się edukacją, wychowaniem, profilaktyką społeczną oraz reorientacją zawodową i szkolną, zależnie od wybranej przez siebie specjalności zawodowej.PEDAGOGIKA NOWOŚĆ!

 • Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
 • Prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowychWyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim na Facebooku

Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH