Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Specjalność: Antyterroryzm i bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym staje się dziś jednym z najważniejszych zadań stojących przed poszczególnymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, a różnorodne strategie antyterrorystyczne nie mogą ograniczać się jedynie do bezpośredniego zwalczania aktywności terrorystów. Konieczne jest poznanie złożonej problematyki terroryzmu i ekstremizmu oraz celowe i perspektywiczne wykorzystanie systematycznie zdobywanej wiedzy na ten temat. Obok specjalistycznych szkoleń i jednostek specjalnych wykorzystywanych w akcjach antyterrorystycznych, istotna jest także edukacja antyterrorystyczna całego społeczeństwa i kształcenie kadr dla rozpoznawania potencjalnych zagrożeń. Następuje nierównomierny rozwój różnych obszarów świata i słabnie przy tym rola państw oraz regulacyjna rola mocarstw. Nasilają się napięcia etniczne i gwałtownie rozwija się niekontrolowana migracja, często będąca przyczyną rozszerzania się międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Tranzytowe zaś położenie Polski  i podróżowanie przez  porty Gdyni i Gdańska sprzyja nawiązywaniu kontaktów różnym grupom przestępczym oraz ułatwia wwożenie na nasz teren substancji niebezpiecznych. Na tym tle źródłem zagrożeń stają się podmioty pozapaństwowe, często trudne do zidentyfikowania, ale także państwa upadające, których rządy nie są w stanie kontrolować własnych terytoriów. Rozpoznanie, a następnie walka z tymi zagrożeniami wymaga zrozumienia i wysiłków na różnych szczeblach administracji publicznej: lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. W tym celu państwa tworzą strategie działania dopasowane do miejscowych potrzeb, gdyż tylko w taki sposób można skutecznie rozbić siatki powiązań przestępczych, zdezorganizować kanały ich komunikacji, w tym sposoby finansowania, i pozbawić terrorystów  bezpiecznych miejsc schronienia. Problemy te obejmują szeroki kontekst międzynarodowy, zaś regionalnie koncentrują się głównie w społeczeństwach biednych i skorumpowanych. Terroryści pozyskują bowiem  jednostki wyalienowane i mające kłopoty z określeniem swojej tożsamości narodowej. Utożsamiają się z miejscowymi grupami i identyfikują się z ich krzywdami. Problemy te dotykają także Polski, a  powiązania na styku biznes – władza – służby specjalne, doprowadziły do utrwalenia w naszym kraju sieci nieformalnych układów.  W ten sposób doszło do procesu wzajemnego przenikania się świata polityki i świata przestępczego. Z tych właśnie powodów niektórzy klasyfikują Polskę wśród państw, gdzie grupy nieformalne są tak silne, że próbują zdominować konstytucyjne organa państwa, i dodatkowo, z uwagi na naszą przynależność do określonej strefy geograficznej, opisują nasz kraj jako nie w pełni suwerenny.


Dla tak zdefiniowanych problemów konieczne jest uruchamianie nowych struktur organizacyjnych oraz podejmowanie nowych działań specjalnych w walce z zorganizowaną przestępczością. Wymaga to nowego podejścia do bezpieczeństwa powszechnego i kształcenia kadr do kreowania przedsięwzięć z zakresu ochrony antyterrorystycznej. Sądzimy, że absolwenci naszej specjalności będą poszukiwanymi fachowcami na rozwijającym się rynku ochrony, zarówno agencji państwowych jak i firm prywatnych oraz specjalistami w administracji publicznej, zajmującej się  m.in. prewencją antyterrorystyczną.


Podczas studiów, w ramach tej specjalności studenci zdobywają m.in. wiedzę z zakresu:

  • Analiza logiczna w działaniach antyterrorystycznych,
  • Cyberterroryzmu,
  • Psychologii terroryzmu,
  • Superterroryzmu i terroryzmu millenarystycznego,
  • Terroryzmu międzynarodowego,
  • Zorganizowanej przestępczość i ugrupowań ekstremistyczne w Polsce,
  • Bezpieczeństwa i zabezpieczenia antyterrorystycznego (wewnętrznego i zewnętrznego).

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności wyróżniać się będzie kompetencjami przywódczymi, wiedzą i umiejętnościami z zakresu działań mających na celu przeciwdziałanie terroryzmowi. Zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w służbach rządowych, samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się profilaktyką i prewencją antyterrorystyczną. Ponadto będzie mógł znaleźć zatrudnienie w sztabach zarządzania kryzysowego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej połączona z umiejętnościami w dziedzinie komunikowania społecznego, pozwoli zajmować stanowiska odpowiedzialne za dbanie o bezpieczeństwo osób prywatnych, bezpieczeństwo informacji w firmach prywatnych czy instytucjach państwowych. Ukształtowane podczas studiów umiejętności zarządzania w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych sprawią, iż absolwent specjalności stanie się osobą atrakcyjną i poszukiwaną na rynku pracy Unii Europejskiej. Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę na temat różnych aspektów oraz przyczyn i uwarunkowań powstawania zagrożeń terrorystycznych.


Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim na Facebooku

Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH