Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Kontakt

Logo szkoły ul. Słoneczna 1
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax:
(44) 645 21 00
(44) 645 21 01

Kontakt Napisz do nas

dziekanat@wsh.net.pl
rekrutacja@wsh.net.pl
baner

Administracja

Absolwent kierunku posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Wybór specjalności umożliwia studentom pogłębianie ich wiedzy zgodnie ze swymi zainteresowaniami.

Specjalności:

  • E-administracja i cyfryzacja NOWOŚĆ
  • Administracja skarbowa i finanse publiczne NOWOŚĆ
  • Administracja samorządowa i rozwoju regionalnego NOWOŚĆ
  • Administracja i obrót nieruchomościami
  • Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne
  • Administracja zdrowiem publicznym
  • Administracja publiczna NOWOŚĆ
  • Administracja służb porządku publicznego
  • Administracja europejska NOWOŚĆ
  • Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury NOWOŚĆ
  • Administrowanie odpadami i recyklingiem NOWOŚĆ


Podczas studiów, studenci kierunku Administracja poznają wiedzę z zakresu:


 1. Podstaw prawoznawstwa,
 2. Historii administracji,
 3. Nauki o administracji,
 4. Konstytucyjnego systemu organów państwowych,
 5. Prawa administracyjnego,
 6. Postępowania administracyjnego,
 7. Organizacji i zarządzania w administracji publicznej, 
 8. Makro- i mikroekonomii,
 9. Publicznego prawa gospodarczego,
 10. Prawa cywilnego z umowami w administracji,
 11. Prawa pracy i prawa urzędniczego,
 12. Finansów publicznych i prawa finansowego,
 13. Socjologii i metod badań socjologicznych,
 14. Zamówień publicznych,
 15. Prawa karnego i prawa wykroczeń,
 16. Instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej,
 17. Statystyki z demografią,
 18. Legislacji administracyjnej,
 19. Postępowania egzekucyjnego w administracji,
 20. Technik negocjacji i mediacji w administracji,
 21. Ustroju samorządu terytorialnego,
 22. Technologii informacyjnej,
 23. Ochrony własności intelektualnej,
 24. Filozofii,
 25. Logiki prawniczej,
 26. Ochrony środowiska,
 27. Prawa międzynarodowego,
 28. Etyki,
 29. Podstaw psychologii.
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim na Facebooku« wstecz
Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH