Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Kontakt

Logo szkoły ul. Słoneczna 1
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax:
(44) 645 21 00
(44) 645 21 01

Kontakt Napisz do nas

dziekanat@wsh.net.pl
rekrutacja@wsh.net.pl
baner
Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta WSH

STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR 2016/2017 - pobierz

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim trwają dwa semestry. W tym czasie słuchacze,w zależności od wybranego kierunku, realizują od 150 do 270 godzin zajęć dydaktycznych. Uczelnia kładzie nacisk na to, aby przekazywana słuchaczom wiedza teoretyczna była uzupełniona o umiejętności praktyczne. Dlatego wykładowcami studiów podyplomowych są przede wszystkim znakomici praktycy mający na co dzień do czynienia z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach.

Realizowany w WSH program studiów podyplomowych, to fachowa koncepcja oparta na autorskich programach kształcenia dostosowanych do rynku pracy. Zawarta w nich wiedza, poparta znajomością specjalistycznych programów komputerowych, stanowi solidne oparcie w dążeniu do sukcesu. Studia podyplomowe obejmują: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria komputerowe, gry decyzyjne i symulacyjne.

W trakcie studiów podyplomowych słuchacze zapoznają się także z obsługą komputerów, w tym ze specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w zarządzaniu, księgowości, bankowości i administracji. Wszyscy słuchacze mają możliwość bezpłatnego korzystania z sieci internetowej. Absolwenci, otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE W WSH?

Propozycja podjęcia studiów podyplomowych w WSH skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych kontynuacją nauki, a także do osób czynnych zawodowo, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć nowe umiejętności.

Studia podyplomowe w WSH prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.


 

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017


W OFERCIE MIĘDZY INNYMI WIELE NOWYCH KIERUNKÓW ORAZ ZNIŻKI DLA ABSOLWENTÓW, ZNIŻKI RODZINNE I DLA OSÓB STUDIUJĄCYCH NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU


BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA WSZYSTKICH KIERUNKACH, PŁATNOŚCI W RATACH LUB MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA


 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROWADZONYCH NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH WSH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017:

  STUDIA Z ZAKRESU PRAWA I ADMINISTRACJI 
                                                                                
  1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - ochrona danych osobowych 
  w administracji i biznesie – NOWOŚĆ!
  2. Administracja publiczna
  3. Administracja i zarządzanie w kulturze
  4. Mediator i kurator sądowy
  5. Zamówienia publiczne
  6. Administracja elektroniczna
  7. Administracja europejska
  8. Gospodarka odpadami komunalnymi
  9. Menedżer ds. bezpieczeństwa 
  10. Prawo, ekonomia i zarządzanie w działalności gospodarczej
  11. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  12. Ubezpieczenia gospodarcze


  STUDIA Z ZAKRESU FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

  1. Rachunkowość i podatki
  2. Doradztwo podatkowe
  3. Finanse i bankowość
  4. Analityk finansowy
  5. Controlling i audyt w przedsiębiorstwie
  6. Międzynarodowe standardy rachunkowości


  STUDIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – kadry i płace
  4. Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne
  5. Zarządzanie projektami – NOWOŚĆ!
  6. Zarządzanie jakością – NOWOŚĆ!
  7. Menedżer sprzedaży i relacji z klientem –NOWOŚĆ!
  8. Menedżer zarządzania organizacjami pozarządowymi – NOWOŚĆ!
  9. Zarządzanie firmą europejską
  10. Pozyskiwanie eurofunduszy – zarządzanie projektami
  11. Komunikowanie biznesowe i public relations  STUDIA Z ZAKRESU TRANSPORTU I LOGISTYKI

  1. Logistyka i techniki magazynowe
  2. Transport i spedycja 
  3. Menadżer logistyki – NOWOŚĆ!
  4. Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem drogowym – NOWOŚĆ!  STUDIA Z ZAKRESU PEDAGOGIKI I WSPOMAGANIA ROZWOJU – KWALIFIKACYJNE 

  1. Oligofrenopedagogika – NOWOŚĆ!
  2. Logopedia z emisją głosu – NOWOŚĆ!
  3. Przygotowanie pedagogiczne – uprawnienia nauczycielskie 
  4. Zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
  5. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
  6. Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową – NOWOŚĆ!
  7. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – NOWOŚĆ!
  8. Organizacja i zarządzanie oświatą
  9. Edukacja dla bezpieczeństwa – Przysposobienie obronne i Ratownictwo 
  10. Nauczanie przedsiębiorczości w szkole 
  11. Nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkole 
  12. Wychowanie do życia w rodzinie 
  13. Wiedza o kulturze i sztuce   STUDIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I ROZWOJU OSOBISTEGO

  1. Psychologia zarządzania personelem
  2. Coaching w organizacji
  3. Psychologia reklamy
  4. Psychologia transportu
  5. Psychologia sądowa i mediacje
  6. Psychologia w biznesie – NOWOŚĆ!
  7. Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny
  8. Doradztwo zawodowe i personalne 
  9. Socjoterapia – NOWOŚĆ!
  10. Profilaktyka, diagnoza  i interwencja – terapia sprawców i ofiar przemocy – NOWOŚĆ!
  11. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – NOWOŚĆ!


  STUDIA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  1. Zarządzanie w służbach mundurowych – NOWOŚĆ!
  2. Logistyka w służbach mundurowych – NOWOŚĆ!
  3. Cyberprzestępczość – NOWOŚĆ!


  Studia podyplomowe zostają uruchomione, jeżeli zgłosi się wystarczająca ilość studentów określona zarządzeniem Rektora.

  Przy zapisie na Studia Podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych, 
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
  • 2 zdjęcia,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • dowód wpłaty pierwszej raty czesnego
  • kserokopia dowodu osobistego

   

  INFORMACJE I ZAPISY:

  tel. (044) 645 21 00, wew. 23
  e-mail: marketing@wsh.net.pl

  lub osobiście:

  Biuro Studiów Podyplomowych (pokój 02 na parterze)

  Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Słoneczna 1
  97-300 Piotrków Trybunalski   

  Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim na Facebooku

  Nasi goście i wykładowcy
  mł. insp. Dariusz Walichnowski
  Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
  dr Jacek Saryusz-Wolski
  Europoseł
  Krzysztof Chojniak
  Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  Jan Krzysztof Bielecki
  Przewodniczący Rady Gospodarczej
  Cezary Grabarczyk
  Wicemarszałek Sejmu RP
  Grzegorz Napieralski
  Poseł na Sejm RP
  John Godson
  Poseł na Sejm RP
  Jacek Rozenek
  trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
  Hiroshi Matsumoto
  Radca Ambasady Japonii
  Bogdan Klich
  Senator Rzeczypospolitej Polskiej
  Lech Wałęsa
  były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  Leszek Miller
  Przewodniczący SLD
  Taras Rudko
  Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
  Katarzyna Rogowiec
  Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
  Walery Szwiec
  RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
  prof. dr hab. Lech Kaczyński
  były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  Ryszard Kalisz
  Poseł na Sejm RP
  Febe Potgieter-Gqubule
  Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
  Donald Tusk
  Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
  Ibnu Sanyoto
  Ambasador Republiki Indonezji
  Akira Tajima
  Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
  prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
  Wykładowca WSH