Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej


Studenci WSH mogą ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce i sporcie, które jest przyznawane w oparciu o odrębne przepisy.

Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów WSH to:


ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365),
Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej ze środków budżetu państwa studentom Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim."


Ogólne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów:


Stypendia przyznawane są na semestr lub rok akademicki i są wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, z wyjątkiem zapomogi, która jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademickim.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe oraz zapomogę student może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku studiów. Natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sporcie student może otrzymywać począwszy od drugiego roku studiów.

Stypendia są przyznawane przez studencką komisję stypendialną. Od decyzji podjętych w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium lub zapomogi, student ma prawo złożyć odwołanie do odwoławczej komisji stypendialnej w terminie 14 dni.

Student może otrzymywać jednocześnie kilka świadczeń pomocy materialnej np. stypendium socjalne ze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych.


STYPENDIA – WSPARCIE FINANSOWE DLA STUDENTÓW

Studenci wstępujący w mury naszej Uczelni mają możliwość otrzymywania szeregu świadczeń, które mogą stać się źródłem utrzymania podczas studiów lub przynajmniej zmniejszyć koszty studiowania. System pomocy finansowej obejmuje wszystkich studentów WSH dając równouprawnienie zarówno studentom studiów niestacjonarnych (zaocznych) jak i stacjonarnych (dziennych).

Uczelnia przyznaje studentom stypendia socjalne, stypendia Rektora, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Ponadto najlepsi studenci WSH mogą ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Stypendia mają na celu promować i motywować studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i jednocześnie aktywnie uczestniczą w życiu społeczności akademickiej: w kołach naukowych, organizacjach studenckich, samorządzie. W Wyższej Szkole Handlowej funkcjonuje także rozbudowany system pomocy socjalnej dla wszystkich studentów będących w trudnej sytuacji materialnej. Obecnie, co piąty student WSH otrzymuje pomoc finansową.« wstecz
Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH