Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Kontakt

Logo szkoły ul. Słoneczna 1
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax:
(44) 645 21 00
(44) 645 21 01

Kontakt Napisz do nas

dziekanat@wsh.net.pl
rekrutacja@wsh.net.pl
baner

Praktyki studenckie

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRAKTYK  STUDENCKICH  W  WSH:

Studenckie praktyki zawodowe dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim są obowiązkowe i stanowią integralną część planu studiów.Uczelnia sprawuje nadzór organizacyjny i dydaktyczny nad przebiegiem Praktyk.
Osoba odpowiedzialna za organizację i nadzorowanie Praktyk -  mgr Agnieszka Prasek.


Praktyki odbywają się według programu praktyk odrębnego dla każdego kierunku studiów.

Praktyki realizowane są według Programu Praktyk.

 

Student zobowiązany jest złożyć w Biurze Praktyk Studenckich deklarację dotyczącą odbycia praktyk. Druki deklaracji dostępne są u osoby odpowiedzialnej za organizację i nadzorowanie Praktyk, Pani  mgr Agnieszka Prasek oraz na stronie internetowej Uczelni.

Student odbywa Praktyki w wybranym przez siebie Zakładzie Pracy, jeśli wykonywana w ramach praktyki praca będzie zgodna z programem praktyk. Wybrany Zakład wskazany zostaje w druku deklaracji odbywania praktyk przez podanie nazwy i siedziby Zakładu Pracy, potwierdzenia zgody przez Zakład Pracy i terminu odbywania praktyki.

Przed rozpoczęciem praktyki Student powinien odebrać z Biura Praktyk Studenckich (pokój 03):

  • skierowanie,
  •  porozumienie,
  •  dziennik praktyk,
  • program praktyk.

 

Uczelnia sprawuje nadzór organizacyjny i dydaktyczny nad przebiegiem Praktyk.

 

ZALICZENIE PRAKTYK

Zaliczenie praktyk w danym semestrze w obowiązkowym wymiarze jest warunkiem uzyskania zaliczenia danego roku studiów, a w przyszłości uzyskania dyplomu ukończenia Uczelni.

 

W celu uzyskania zaliczenia student powinien, niezwłocznie po odbyciu Praktyk, złożyć w Biurze Praktyk Studenckich  następującą dokumentację potwierdzającą odbycie Praktyk:

1) prawidłowo wypełniony dziennik praktyk (wraz z pisemnym potwierdzeniem czasu i miejsca odbycia Praktyk przez Zakład Pracy – na poszczególnych stronach dziennika praktyk),

2) opinię Zakładu Pracy o przebiegu Praktyk potwierdzoną podpisem przedstawiciela Zakładu Pracy.

 

ZWOLNIENIE  Z  OBOWIĄZKU  ODBYCIA  PRAKTYK

 

Z obowiązku odbycia Praktyk może być zwolniony wyłącznie student, który wykonuje pracę zawodową, zgodną ze specjalnością kształcenia. Wykonywanie pracy zawodowej oznacza: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenie działalności gospodarczej, uczestniczenie w stażach, uczestniczenie w praktykach, innych niż zorganizowane przez Uczelnię.

Decyzję o zwolnieniu z obowiązku odbycia Praktyk podejmuje osoba odpowiedzialna za organizację i nadzorowanie Praktyk - mgr Agnieszka Prasek  na podstawie dokumentacji zaświadczającej o wykonywaniu pracy zawodowej (potwierdzającą staż pracy, zajmowane stanowisko, zakres obowiązków). Dokumentację składa się w Biurze Praktyk Studenckich razem z deklaracją.

 


Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim na Facebooku« wstecz
Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH