Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Kontakt

Logo szkoły ul. Słoneczna 1
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax:
(44) 645 21 00
(44) 645 21 01

Kontakt Napisz do nas

dziekanat@wsh.net.pl
rekrutacja@wsh.net.pl
baner
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Jesteś osobą bezrobotną, chcesz podnieść swoje kwalifikacje, a nie masz na to wystarczających funduszy? Możesz skorzystać z jednej z form wsparcia finansowego.

Dofinansowanie studiów podyplomowych mogą uzyskać osoby pracujące, poszukujące pracy i bezrobotne z powiatowego urzędu pracy.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Urząd pracy zapłaci za Twoje studia!

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:

  • osoba bezrobotna,
  • osoba poszukująca pracy. 

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z osobą bezrobotną, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

Sfinansuj studia przez PFRON!

Osoby niepełnosprawne mają możliwość podjęcia studiów podyplomowych korzystając z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON. Słuchacze studiów podyplomowych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, wielokrotnie korzystali z dofinansowań PFRON. Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są również na wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego.

 

Zapytaj swojego pracodawcę o możliwość dofinansowania studiów!

Pracownikowi, który podjął studia podyplomowe bez skierowania ze strony zakładu pracy, mogą być wypłacone świadczenia pokrywające koszty edukacji. 

I tak, pracodawca może pokryć opłaty za naukę, pobierane przez szkołę, a także zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika. 

Ponadto pracownikowi może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy zakładem pracy a pracownikiem. 

Okres bezpłatnego urlopu wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy. 

Natomiast pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje na podstawie skierowania od pracodawcy, oprócz wyżej wymienionych świadczeń stanowiących zwrot kosztów nauki, może być udzielony urlop szkoleniowy i zwolnienie z części dnia pracy na udział w zajęciach i przygotowanie się do egzaminów, które są płatne jak urlop wypoczynkowy. 

Skierowanie, najlepiej pisemne, może być wydane przez pracodawcę w każdym czasie, tzn. zarówno przed podjęciem nauki, jak i w trakcie jej trwania np. z początkiem kolejnego semestru czy roku akademickiego. 


Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim na Facebook« wstecz
Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH