Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Kontakt

Logo szkoły ul. Słoneczna 1
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax:
(44) 645 21 00
(44) 645 21 01

Kontakt Napisz do nas

dziekanat@wsh.net.pl
rekrutacja@wsh.net.pl
baner
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Opinie, komentarze, wiadomości… Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej


Od 1 lipca 2011 roku Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. O komentarz do tego historycznego wydarzenia poprosiliśmy specjalistę WSH w zakresie stosunków międzynarodowych, prof. nadzw. dr hab. Małgorzatę Pietrasiak.


   - Prezydencja to okres, w którym państwo członkowskie Unii Europejskiej przewodniczy posiedzeniem i zarządza pracami Rady Unii Europejskiej oraz reprezentuje ją w stosunkach międzynarodowych. Zasada rotacyjnego przewodnictwa sięga czasów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, po powstaniu w 1993 r. Unii Europejskiej utrzymano rotacyjne kierownictwo Rady. Prezydencja jest pełniona przez okres półroczny. Do tej pory Niemcy dwunastokrotnie pełniły tę funkcję, Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg i Holandia jedenastokrotnie, Dania i Irlandia sześciokrotnie, Wielka Brytania i Grecja pięciokrotnie, Hiszpania czterokrotnie, Portugalia trzykrotnie, Austria, Finlandia, Szwecja dwukrotnie i wreszcie Czechy, Słowenia, Węgry jak również obecnie Polska pierwszy raz przewodniczyły Radzie UE.  Polska przejęła pałeczkę od Węgier 1 lipca 2011 r.

   Traktat z Lizbony (przyjęty w 2007 r, wszedł w życie w 2009 r.) zreformował zasadniczo zadania prezydencji. Ograniczył on zakres przedmiotowy zadań ponieważ wprowadził Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Ponadto Traktat Lizboński przy zachowaniu rotacji potwierdził sprawowanie18-miesięcznej prezydencji przez grupy trzech państw (tzw prezydencja grupowa).

Wśród funkcji prezydencji można wymienić:

  1. funkcję zarządzającą,
  2. funkcję planistyczną
  3. funkcję mediacyjną
  4. funkcję współpracy z instytucjami unijnymi
  5. funkcję reprezentacyjną w stosunkach zewnętrznych.

Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007, po przyjęciu Bułgarii i Rumunii do grona państw członkowskich UE ustalono nowy porządek sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Obejmuje on obecnie 27 państw członkowskich i określony jest do połowy 2020 r. Pierwszymi państwami, które zrealizowały ten model były Niemcy, Portugalia i Słowenia. Obecnie przyszła kolej na trio: Polska-Dania-Cypr.

Polska, rozpoczynająca prezydencję 1 lipca 2011 r., będzie pierwszym i największym państwem „naszego” tria. Strona polska rozpoczęła współpracę  z Danią oraz Cyprem już w roku 2008. i współpraca ta jest kontynuowana na bieżąco zarówno na poziomie Ministrów Spraw Zagranicznych trzech państw, jak i Koordynatorów ds. Przygotowań do sprawowania przewodnictwa każdego z państw tria.

Przygotowania do objęcia przez nasz kraj przewodnictwa w Radzie UE rozpoczęliśmy już w roku 2007 wychodząc od analizy doświadczeń innych krajów oraz zbadania potrzeb administracji.

Do głównych zadań w tym okresie należało wyznaczenie priorytetów opartych na strategicznych celach zarówno polskiej jak i europejskiej polityki. Dla realizacji tych zadań powołano kompetentny zespół, którego zadaniem będzie pilotowanie i organizacja spotkań, a także zbudowanie strategii promocyjnej naszego kraju. Warto bowiem zwrócić uwagę na fakt, że prezydencja to także okazja do zaprezentowania walorów kulturowych, turystycznych i gospodarczych naszego kraju.  Dla Polski jest to zadanie szczególne, ponieważ jako nowy członek Unii chcieliśmy  pokazać nasze państwo jako otwarte i najbardziej proeuropejskie.

10 maja 2011 r. premier Donald Tusk zaprezentował oficjalne logo polskiej prezydencji. Jego autorem jest Jerzy Janiszewski, który zaprojektował logo „Solidarności”. Logo nawiązuje do niego a jednocześnie swoją formą wizualną kojarzy się z pozytywną energią, jest dynamiczne i zwrócone ku przyszłości. Ma symbolizować idee wspólnoty, integracji, spójności działań i solidarności. Połączone strzałki są synonimem rozwoju i wzrostu, a zastosowane kolory pochodzą z flag państwa członkowskich UE.  

Czas naszej prezydencji nie jest czasem łatwym. Utrzymuje się kryzys gospodarczy, w Grecji premier Papandreu podejmuje próbę ratowania finansów kraju przy masowych demonstracjach. Do Europy napływają emigranci z objętych kryzysem politycznym państw Afryki Północnej. Na nasze trio spadnie odpowiedzialność za uzgadnianie decyzji w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE, pogłębionej integracji gospodarczej oraz długofalowych celów polityki zagranicznej Unii. Podkreśla się konieczność modernizacji najważniejszych polityk unijnych – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), a także programu finansowania badań i innowacji, funduszy na rzecz kultury, mediów, budowy sieci transeuropejskich oraz wielu innych instrumentów. Przyjęte przez Polskę priorytety mają służyć wprowadzeniu Unii Europejskiej na tor szybszego rozwoju, a są to:

  • Integracja europejska jako źródło wzrostu
  • Bezpieczna Europa
  • Europa korzystająca na otwartości

Priorytety prezydencji polskiej są szczegółowo omówione na stronach oficjalnych, warto zwrócić uwagę na kilka zadań: Polska postawiła sobie ambitny cel utrzymania wzrostu gospodarczego na poziomie 1,8% i wyznaczyła zadania strategiczne w trzech podstawowych obszarach. Priorytetem ma być pogłębienie rynku wewnętrznego i dokończenie jego budowy tak by w pełni można byłoby wykorzystać jego potencjał wzrostu. Forum Rynku Wewnętrznego (Single Market Forum) ma służyć realizacji tego projektu. W tej części naszych zadań jest również mowa o rozwoju kapitału intelektualnego Europy oraz mobilności młodzieży, rozwoju programu „uczenie się przez całe życie”, czy też Unii Innowacyjności – tworzenie Europejskiej przestrzeni badawczej.

Druga przestrzeń działań naszej prezydencji to Bezpieczna Europa, która ma oznaczać bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i obronność. Zreformowanie wspólnej polityki rolnej mieści się w tej kategorii. Działaniem priorytetowym mają być praktyczne aspekty Zintegrowanego Zarządzania Granicami, upowszechnienie najlepszych praktyk ochrony granic. Polska zamierza kontynuować działania poprzedników w kwestii rozwoju powiązań między Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony oraz Przestrzenią Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

Wreszcie trzeci priorytet - umacnianie otwartości ma polegać na wzmocnieniu pozycji UE na arenie międzynarodowej W świetle ostatnich wydarzeń w Tunezji, Egipcie, Libii, a także w innych krajach Południowego Sąsiedztwa, polska prezydencja będzie zabiegać o współpracę opartą na partnerstwie, koncentrującą się na wspieraniu demokratycznej transformacji, budowie nowoczesnych struktur państwowych bazujących na reformach konstytucyjnych, wzmocnieniu sektora sądownictwa i bezpieczeństwa oraz walce z korupcją. W dziedzinie budowy społeczeństwa obywatelskiego Polska będzie wspierać inicjatywy UE w ramach ochrony podstawowych wolności oraz wzmacniać mechanizmy zapobiegania prześladowaniom mniejszości.

W ramach zadań polskiej prezydencji mowa jest o rozszerzeniu UE (zakończyły się rozmowy akcesyjne z Chorwacją). Rozszerzenie jest projektem strategicznym, bowiem wzmacnia politycznie i stabilizacje UE na świecie. Jest ważne, aby głos UE był spójny na wszystkich ważnych formach: ONZ, G-20, MFW, konferencji na temat zmian klimatycznych w Durbanie (RPA).

W ramach prezydencji Polska będzie zabiegać o ustanowienia nowych ram współpracy między UE a Rosją.

6 lipca 2011 r. premier Donald Tusk w Parlamencie Europejskim w  Strasburgu omówił cele polskiej prezydencji. Rozpoczął swoje wystąpienie od konstatacji, że podział na starą i nową Europę praktycznie przestał istnieć a rozszerzenie Europy powinno następować nie tylko wszerz ale i w głąb z wykorzystaniem idei solidarności.  Idea solidarności często pojawiała się w wystąpieniu premiera Tuska. Dotyczyła ona również Grecji, która winna bardziej przypominać Europejczykom o jej znaczeniu cywilizacyjnym i naszej powinności wobec tego nękanego kłopotami kraju.     Zjednoczona Europa w wypowiedzi Tuska winna pozbyć się nacjonalizmów, etatyzmów czy protekcjonizmów. Granice wewnętrzne nie powinny istnieć (nawiązywał tu do prób zerwania umowy z Schengen przez Danię) a zewnętrzne winny być lepiej chronione.   Otwarta Europa, w wystąpieniu Tuska to Europa bez wewnętrznych również dla tych którzy nie sa członkami Unii, czyli więcej Europy na obrzeżach Europy.

Na zakończenie wystąpienia Donald Tusk stwierdził: "Zdaję sobie sprawę, że prezydencja to tylko 6 miesięcy, nie przeceniam roli jednostek w historii, ale chcę powiedzieć, że mimo skromnych narzędzi, mimo czasu kryzysu, jestem przekonany, że dołożymy dużo polskiego optymizmu, polskiej energii, bo wierzymy w Europę, chcemy wykonywać te praktyczne zadania, żebyśmy na nowo uwierzyli w Europę. Liczę na dobrą współpracę".

Wystąpienie zostało dobrze przyjęte za entuzjazm i proeuroepjskie nastawienie. Nie obyło się bez zgrzytów, przytacza się wypowiedź kontrowersyjnego europosła Nigela Farage a największym, zdaniem wielu Polaków, były komentarze eurodeputowanego z ramienia PIS Zbigniewa Ziobro, który zarzucił Donaldowi Tuskowi niedemokratyczny model kierowania państwem.

Hitem były polskie truskawki, których sprowadzono do Strasburga aż 3 tony, zatem polska prezydencja rozpoczęła się nie tylko kolorowo (polskie logo i bączki) ale i smacznie.

/Przygotowano w oparciu o wiadomości zawarte w oficjalnym portalu polskiej prezydencji: www.pl2011.eu/
« wstecz
Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH