Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Kontakt

Logo szkoły ul. Słoneczna 1
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax:
(44) 645 21 00
(44) 645 21 01

Kontakt Napisz do nas

dziekanat@wsh.net.pl
rekrutacja@wsh.net.pl
baner
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Poczyniliśmy starania o uruchomienie studiów inżynierskich na nowym kierunku "inżynieria środowiska"

Poczyniliśmy starania o uruchomienie studiów inżynierskich na nowym kierunku "inżynieria środowiska"


Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim podjęła starania o uruchomienie studiów inżynierskich na nowym kierunku - "inżynieria środowiska". Wniosek w tej sprawie złożony został w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i oczekuje na pozytywną decyzję ministra.

Głównym celem kształcenia na kierunku „inżynieria środowiska" będzie gruntowne wykształcenie specjalisty z zakresu inżynierii środowiska, który znajdzie zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach melioracyjnych i budownictwa ogólnego, firmach prywatnych i biurach projektowych a także w specjalistycznych placówkach badawczych i naukowych. Po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień budowlanych.

Studia na kierunku „inżynieria środowiska” umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu inżynierii środowiska a w szczególności ochrony wód, gleby i powietrza, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w ciepło, klimatyzacji oraz umiejętność rozwiązywania zadań o charakterze projektowym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Studia na tym kierunku mają za zadanie przygotowanie kadry inżynierskiej, która potrafi nie tylko wskazywać na zły stan środowiska i mówić o źródłach jego degradacji, ale przede wszystkim wie, jakie działania inżynierskie należy podjąć, aby hamować degradację środowiska i poprawić jego stan.

Absolwent tego kierunku potrafi identyfikować i analizować większość współczesnych zagrożeń środowiska, w tym między innymi oceniać emisje substancji zanieczyszczających do środowiska i zachowanie się tych substancji w środowisku, jakość poszczególnych komponentów środowiska oraz ryzyko występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w praktyce inżynierskiej (w tym w monitoringu technologicznym i monitoringu wielkości emisji), a także korzystać z informacji geodezyjnych i kartograficznych oraz z wybranych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do pozyskiwania i prezentacji informacji przestrzennych oraz wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii środowiska i ocen środowiskowych. Potrafi dobrać odpowiednie dla danego przypadku metody i techniki wykorzystywane w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz gospodarce odpadami, a także ocenić ich główne wady i zalety oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Umie interpretować dokumenty wynikające ze stosowania głównych przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz przygotowywać wybrane z nich. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, w tym szczególnie dobrze do realizacji programów studiów magisterskich. Może jednak znaleźć już zatrudnienie między innymi w prostych pracach studyjnych, projektowych, konsultingowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego, a w wybranym stopniu także w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego. Obszar zatrudnienia obejmuje urzędy administracji państwowej i samorządowej, zakłady przemysłowe, biura projektowe oraz inne przedsiębiorstwa oferujące usługi i technologie z zakresu ochrony środowiska (w tym ochrony powietrza, wód i gleb oraz ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi), zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami oraz gospodarki terenami rolnymi i leśnymi, jak również inne firmy konsultingowe, usługowe, eksploatacyjne, wykonawcze, służby nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska lub organizacje pozarządowe.« wstecz
Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH