Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne)

Studia nadają absolwentom kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr. Program studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w standardach kształcenia nauczycieli. Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą uzyskać kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w szkole, obecnych nauczycieli, którzy nie posiadają wystarczających kwalifikacji pedagogicznych, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych.

W programie studiów m.in.: pedagogika ogólna i pedagogika szkolna, psychologia ogólna, dydaktyka przedmiotów humanistycznych, dydaktyka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, diagnoza i ewaluacja w pracy ucznia, wybrane zagadnienia z pedeutologii, organizacyjne i prawne podstawy oświaty.

Harmonogram opłat – PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

                                                  REKRUTACJA ON-LINE