Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace

Studia umożliwiają równoczesne zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych. W ramach zajęć słuchacze rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych, szkolą się w obsłudze kadr i płac oraz zdobywają wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz w publicznych służbach zatrudnienia.

W programie studiów m.in.: prawo pracy w Unii Europejskiej, dochodzenie roszczeń; pracodawca-pracownik przed sądem pracy, stosunek pracy i dokumentacja kadrowa, czas pracy i urlopy, wynagrodzenie za pracę i jego ochrona oraz inne świadczenia, ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, obsługa programu Płatnik, system ubezpieczeń społecznych w świetle obecnej regulacji.

Harmonogram opłat – PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KADRY I PŁACE

                                                 REKRUTACJA ON-LINE