Organizacja i zarządzanie w administracji

Program studiów przygotowuje do do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznej. Słuchacze nabędą wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania administracją publiczną, wdrażania systemów zarządzania, sprawowania funkcji kierowniczych w obrębie administracji publicznej, posługiwania się wszelkimi dostępnymi narzędziami komunikacji oraz technik autoprezentacji. Studia adresowane są nie tylko do pracowników administracji, lecz do wszystkich zainteresowanych ta tematyką. Przewaga zajęć praktycznych pozwoli na przećwiczenie stosowania kreatywnych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania.

W programie studiów m.in.: podstawy ustrojowe administracji publicznej, postępowanie administracyjne, ustawa prawo zamówień publicznych, projekty UE w instytucjach administracji publicznej-aspekty praktyczne, organizacja i zarządzanie, kierowanie zasobami ludzkimi, komunikacja w organizacji, warsztaty menedżerskie.

Harmonogram opłat – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

                                                REKRUTACJA ON-LINE