Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

Program studiów jest związany z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). RODO dotyczy wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorców. RODO przerzuca całą odpowiedzialność za wdrożenie procedur chroniących dane osobowe na przedsiębiorców – ich zadaniem będzie dobór odpowiednich środków zabezpieczeń i kosztów ich wdrożenia, które powinny być adekwatne do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych.

W programie studiów m.in.: podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych (krajowe i unijne), zasady przetwarzania danych osobowych (privacy by design, privacy by default), analiza ryzyka i szacowanie skutków przetwarzania danych przez Administratora, organizacja systemu ochrony danych osobowych: Administrator Danych, Współadministratorzy, Administrator Bezpieczeństwa Informacji vs Inspektor Ochrony Danych, bezpieczeństwo teleinformatyczne i zagrożenia związane z IT, ochrona danych osobowych w prawie pracy, administracji, sektorze bankowym i biznesie, oświacie, służbie zdrowia (dane medyczne),  jednostkach samorządu terytorialnego oraz przetwarzanie danych nieletnich.

Harmonogram opłat – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

 

                                                 REKRUTACJA ON-LINE