Neurologopedia (studia kwalifikacyjne) – NOWOŚĆ!

Studia poszerzają kompetencje w zakresie logopedii – każdy słuchacz nabędzie praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego u dzieci i dorosłych. Po odbytych studiach absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć pracę w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji. Będzie mógł posługiwać się tytułem neurologopedy w praktyce prywatnej.

Studia teoretycznie przygotowują do odbycia stażu w placówkach medycznych.

Na studia mogą się zapisać osoby z tytułem magistra logopedii, lub z tytułem magistra inne dziedziny jednak po ukończeniu 4-semestralnych studiów podyplomowych z logopedii.

Obszary tematyczne zajęć: m.in. neurologia dziecięca i dorosłych, choroby neurologiczne, diagnostyka i terapia neurologopedyczna, neurologopedia dzieci i dorosłych, psychiatria dzieci i dorosłych, wspomagające metody komunikacji.

Harmonogram opłat – NEUROLOGOPEDIA

 

                                            REKRUTACJA ON-LINE