Mediacje rodzinne – NOWOŚĆ!

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z rodzinami, osobami w trudnej sytuacji życiowej i po traumatycznych doświadczeniach osobistych. Kierunek ten przygotowuje do pracy mediatora w zakresie radzenia sobie z kryzysami i konfliktami rodzinnymi. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać alternatywne metody w rozwiązywaniu sporów. Może również ubiegać się o wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe i udostępniane sądom.

W programie studiów m.in.: psychologia rodziny, mediacje w polskim prawie rodzinnym i cywilnym, prawne aspekty rozwiązywania konfliktów rodzinnych i małżeńskich, strategie i techniki pracy mediatora rodzinnego, osobowość mediatora.

Harmonogram opłat – MEDIACJE RODZINNE

 

 

                                                   REKRUTACJA ON-LINE