Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyjne)

Program jest skierowany do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia, posiadających dobry słuch i nienaganną wymowę, a także filologów, pedagogów i psychologów. Podczas studiów słuchacze zdobywają kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy, wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy, prowadzenia zajęć terapeutycznych, korygowania wad mowy u dzieci.

W programie studiów m.in.: fonologia i fonetyka artykulacyjna, dyslalia, oligofazja, logorytmika, metody badań logopedycznych, elementy foniatrii i psychiatrii, afazja, dyzatria, schizofazja, praca logopedyczna z osobą autystyczną, rehabilitacja mowy i głosu osób po laryngoektomii, terapia w demencji, jąkanie – terapia i diagnoza.

Harmonogram opłat – LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU

                                             REKRUTACJA ON-LINE