Doradztwo zawodowe

Studia przygotowują do pełnienia roli profesjonalnego doradcy zawodowego, przygotowanego do udzielania pomocy zawodowej młodzieży, a także dorosłym. Program studiów inspiruje do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy, stosowania nowoczesnych technik rekrutacji i selekcji kandydatów oraz kształtuje umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji z różnych środków przekazu, rozwija zdolności przywódcze, organizacyjne, interpersonalne i społeczne. Program skierowany jest do wszystkich, którzy chcą wykonywać zawód doradcy zawodowego i udzielać porad związanych z wyborem przyszłego zawodu lub kierunku kształcenia.

W programie studiów m.in.: psychologia stresu zawodowego, zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych, narzędzia teleinformatyczne w pracy doradcy zawodowego, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych, metodyka planowania kariery zawodowej, coaching w pracy doradcy zawodowego.

Harmonogram opłat – DORADZTWO ZAWODOWE

                                                REKRUTACJA ON-LINE