Czesne na studiach podyplomowych

Wyższa Szkoła Handlowa jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. WSH jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest uczelnią, która od wielu lat utrzymuje czesne na niezmiennym poziomie.

STUDIA PODYPLOMOWE

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na 4 raty. Słuchacze nie opłacają wpisowego ani opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

KIERUNEK CZESNE za semestr Liczba semestrów
Organizacja i zarządzanie w administracji 1200 2
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1200 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1200 2
Studia menedżerskie 1200 2
Menedżer sprzedaży i relacji z klientem 1200 2
Zarządzanie oświatą 1200 2
Rachunkowość i podatki 1200 2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace 1200 2
Zamówienia publiczne 1200 2
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji 1500 2
Administracja publiczna 1200 2
Przygotowanie pedagogiczne 1200 3
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1200 3
Logopedia z emisją głosu 1400 4
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 1200 3
Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu 1500 2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1200 3
Coaching i mentoring 1200 2
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu 1200 3
Mediator i kurator sądowy 1200 2
Neurologopedia 1800 2
Psychopedagogika i wsparcie rodziny 1200 2
Psychologia transportu 1200 2
Psychologia sportu 1200 2
Zarządzanie operacyjne (Operations Management) 1800 2
Compliance w organizacji 1800 2
Mediacje rodzinne 1200 2

OPŁATY DODATKOWE:

  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

DO POBRANIA: