Konferencję Naukową nt.: Nowe substancje psychoaktywne już za nami

W dniu 30 maja 2019 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu – Departament Studiów Podyplomowych w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się Konferencja Naukowa na temat: Nowe substancje psychoaktywne: narkotyki, dopalacze i leki OTC.  Przestępczość w środowisku lokalnym – wyzwania dla profilaktyki szkolnej i środowiskowej. W konferencji wzięli udział wiele specjalistów z placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, poradni...

Czytaj więcej