Administracja publiczna

Celem studiów jest przekazanie pogłębionej, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty i funkcji administracji publicznej, w tym także analizy zadań polskiej administracji publicznej wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Celem studiów jest również poszerzenie wiedzy niezbędnej dla pracownika administracji publicznej zajmującego bądź zamierzającego ubiegać się o stanowisko kierownicze albo samodzielne. Studia przeznaczone są dla: pracowników administracji publicznej – rządowej i samorządowej, osób planujących podjęcie w przyszłości pracy w administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

W programie studiów m.in.: postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, kontrola i nadzór administracji publicznej, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, instytucje i źródła prawa UE, finanse publiczne i prawo finansowe, prawo pracy i prawo urzędnicze, prawo administracyjne, jawność działania administracji publicznej.

Harmonogram opłat – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

                                                REKRUTACJA ON-LINE