Zarządzanie zasobami ludzkimi

Program studiów przewiduje przewagę zajęć praktycznych nad teoretycznymi. Małe grupy i przyjazna atmosfera stymulują rozwój i pogłębienie umiejętności w zakresie porozumiewania się i komunikacji w firmie, pozyskiwania pracowników, kierowania i przywództwa, motywowania. Podczas studiów słuchacze nabywają praktycznej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rekrutacji, oceniania, motywowania, wynagradzania pracowników. Absolwenci studiów mogą ubiegać się o pracę na stanowiskach: konsultant ds. rekrutacji, specjalista ds. kadr, specjalista ds. relacji pracowniczych, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, HR Manager.

W programie studiów m.in.: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja i selekcja pracowników, rozwój pracowników i projektowanie procesów szkoleniowych, systemy oceny pracy, zarządzanie zmianą, skuteczne negocjacje, kierowanie konfliktem w organizacji, psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi, wiarygodna firma, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji.

Harmonogram opłat – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

                                               REKRUTACJA ON-LINE