Rekrutacja na studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest największą uczelnią niepubliczną w regionie. Jest liderem w zakresie nauk administracyjnych, pedagogicznych i społecznych. WSH umożliwia zdobycie dyplomów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

 

UWAGA! PROMOCJA

1000 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie na studia do 10 sierpnia!

200 zł mniej (brak wpisowego) na studiach magisterskich przy zapisie do 10 sierpnia!

 

Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem maturalnym.

Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na rok akademicki 2019/2020 prowadzona jest od 1 maja do 30 września 2019 roku, na studia I stopnia, studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach:

 • ADMINISTRACJA
 • PEDAGOGIKA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • INFORMATYKA
 • EKONOMIA
 • ZARZĄDZANIE
 • PSYCHOLOGIA
 • KRYMINOLOGIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • PEDAGOGIKA II STOPNIA
 • ADMINISTRACJA II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPNIA

oraz:

 • PRAWO – jednolite (5-letnie studia magisterskie)
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – jednolite (5-letnie studia magisterskie)

Przy zapisie na studia wymagane są następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • 2 fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zdjęcia na płycie CD lub DVD w wersji elektronicznej

Dodatkowo od kandydatów na studia magisterskie wymagane są:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
 • suplement do dyplomu (w przypadku braku suplementu karta przebiegu studiów)

 

INFORMACJE O KIERUNKACH I SPECJALNOŚCIACH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

INFORMACJE O WYSOKOŚCI CZESNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Wszystkich kandydatów na studia oraz osoby zainteresowane zapraszamy do punktu rekrutacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim, w którym udzielane są wszelkie informacje dotyczące oferty Uczelni oraz warunków zapisu na studia.

 

REKRUTACJA:

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Punkt rekrutacyjny w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Narutowicza 24a
tel. 44 645 21 00
e-mail: piotrkow@wsh.pl