Rekrutacja na studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest największą uczelnią niepubliczną w regionie. Jest liderem w zakresie nauk administracyjnych, pedagogicznych i społecznych. WSH umożliwia zdobycie dyplomów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

 

UWAGA! PROMOCJA

700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie na studia licencjackie do 30 września!

 

Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem maturalnym.

Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na rok akademicki 2019/2020 prowadzona jest od 1 maja do 30 września 2019 roku, na studia I stopnia, studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach:

 • ADMINISTRACJA
 • PEDAGOGIKA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • INFORMATYKA
 • EKONOMIA
 • ZARZĄDZANIE
 • PSYCHOLOGIA
 • KRYMINOLOGIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • PEDAGOGIKA II STOPNIA
 • ADMINISTRACJA II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPNIA

oraz:

 • PRAWO – jednolite (5-letnie studia magisterskie)
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – jednolite (5-letnie studia magisterskie)

Przy zapisie na studia wymagane są następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • 2 fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zdjęcia na płycie CD lub DVD w wersji elektronicznej

Dodatkowo od kandydatów na studia magisterskie wymagane są:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
 • suplement do dyplomu (w przypadku braku suplementu karta przebiegu studiów)

 

INFORMACJE O KIERUNKACH I SPECJALNOŚCIACH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

INFORMACJE O WYSOKOŚCI CZESNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Wszystkich kandydatów na studia oraz osoby zainteresowane zapraszamy do punktu rekrutacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim, w którym udzielane są wszelkie informacje dotyczące oferty Uczelni oraz warunków zapisu na studia.

 

REKRUTACJA:

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Punkt rekrutacyjny w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Narutowicza 24a
tel. 44 645 21 00
e-mail: piotrkow@wsh.pl