Zapraszamy na Konferencję Naukową nt.: Nowe substancje psychoaktywne

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Departament Studiów Podyplomowych w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej nt.: Nowe substancje psychoaktywne. Narkotyki, dopalacze i leki OTC. Wyzwania dla profilaktyki szkolnej i środowiskowej.

CELE I ZAKRES PROBLEMOWY:
1. Zapoznanie z tendencjami rozwoju i podaży nowych substancji psychoaktywnych, analiza dróg dystrybucji;
2. Wyjaśnienie kluczowych zagrożeń psychosomatycznych związanych z używaniem nowych substancji narkotycznych;
3. Prezentacja zagrożeń związanych z używaniem przez nastolatków e-papierosów i substancji wzmacniających oraz    niemedycznym stosowaniem leków OTC;
4. Wyjaśnienie mechanizmów i zagrożeń związanych z przestępstwami seksualnymi z użyciem narkotyków.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty sygnowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu oraz Centrum Profilaktyki Społecznej.
Konferencja odbędzie się 30 maja 2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim

Szczegóły pod nr telefonu 44 645 21 00 lub e-mail: piotrkow@wsh.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY