Mediacje rodzinne – nowy kierunek studiów podyplomowych

Mediacje rodzinne – to nowy kierunek studiów podyplomowych realizowany przez Wyższą Szkołę Handlową.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z rodzinami, osobami w trudnej sytuacji życiowej i po traumatycznych doświadczeniach osobistych. Kierunek ten przygotowuje do pracy mediatora w zakresie radzenia sobie z kryzysami i konfliktami rodzinnymi. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać alternatywne metody w rozwiązywaniu sporów. Może również ubiegać się o wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe i udostępniane sądom.

W programie studiów m.in.: psychologia rodziny, mediacje w polskim prawie rodzinnym i cywilnym, prawne aspekty rozwiązywania konfliktów rodzinnych i małżeńskich, strategie i techniki pracy mediatora rodzinnego, osobowość mediatora.

Adresatami kierunku są m.in. kuratorzy sądowi, pracownicy służby zdrowia, policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, pracownicy MOPS, PCPR, ratownicy medyczni, pedagodzy szkolni, psychologowie, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, studenci psychologii, pedagogiki, bezpieczeństwa wewnętrznego.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

  • e-mail: piotrkow@wsh.pl
  • tel.: 44 645 21 99
  • Biuro Studiów Podyplomowych, ul. Narutowicza 24a
  • 97-300 Piotrków Trybunalski