Rekrutacja na rok akademickim 2019/2020 – zapisz się już dziś i zacznij studia w październiku!

Wykaz aktualnych kierunków studiów podyplomowych:   Neurologopedia (studia kwalifikacyjne) NOWOŚĆ Psychopedagogika i wsparcie rodziny NOWOŚĆ Psychologia transportu NOWOŚĆ Psychologia sportu NOWOŚĆ Zarządzanie operacyjne (Operations Management) NOWOŚĆ Compliance w organizacji NOWOŚĆ Mediacje rodzinne NOWOŚĆ Organizacja i zarządzanie w administracji Bezpieczeństwo i higiena pracy Zarządzanie zasobami ludzkimi Studia menedżerskie...

Czytaj więcej

Szkolenie ETYKIETA W ŻYCIU ZAWODOWYM z dr Ireną Kamińską – Radomską!

Zapraszamy na szkolenie z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych i zasad etykiet stosowanych w życiu służbowym i codziennym. TEMAT SZKOLENIA: Etykieta w życiu zawodowym  EFEKT: -Poznanie zasad etykiety służbowej w porównaniu z tradycyjną etykietą towarzyską – świadomość różnic -Poszerzenie umiejętności interpersonalnych pomocnych w kontaktach służbowych z udziałem klientów -Zdobycie umiejętności dostosowania odpowiednich...

Czytaj więcej

Mediacje rodzinne – nowy kierunek studiów podyplomowych

Mediacje rodzinne – to nowy kierunek studiów podyplomowych realizowany przez Wyższą Szkołę Handlową. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z rodzinami, osobami w trudnej sytuacji życiowej i po traumatycznych doświadczeniach osobistych. Kierunek ten przygotowuje do pracy mediatora w zakresie radzenia sobie z kryzysami i konfliktami rodzinnymi. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać alternatywne...

Czytaj więcej

Nowe możliwości finansowania studiów podyplomowych – przez Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” OPEN!

Projekt OPEN – to „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”, który środki ze swojego Funduszu przeznacza na finansowanie kształcenia osób dorosłych. Warunki rynku pracy, pomimo dobrej sytuacji w poszukiwaniu zatrudnienia, nie zwalniają pracowników z podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju osobistego. Niebagatelną rolę do spełnienia mają tu różnego rodzaju instytucje edukacyjne, zarówno publiczne jaki i prywatne....

Czytaj więcej

„Dlaczego warto studiować Ochronę Danych Osobowych?” Wywiad z Pawłem Wańkiem – koordynatorem kierunku ODO

Rok 2018 powoli zbliża się do końca, a to znaczy, że można zacząć podsumowywać zmiany, jakie zaszły w trakcie jego trwania. Jedną z nich jest osławione RODO czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. O tym, jakie obowiązki ono nakłada ale też i jakie szanse na rynku pracy stwarza, porozmawiam z Panem Pawłem Wańkiem – czynnym Inspektorem Ochrony Danych oraz m.in. opiekunem kierunku studiów podyplomowych „Ochrona Danych...

Czytaj więcej